TRIVSELREGLER

"  För att upprätthålla känslan av frihet är det viktigt att alla som tältar tar ansvar och använder sunt förnuft, respekterar sina grannar och den känsliga naturen. Nedan finner ni de trivselregler som vuxit fram under de snart 60 år som vi drivit campingplatsen och som är en förutsättning för att alla ska få en trivsam vistelse. "

BOKA TÄLTPLATS INNAN DU KOMMER

Hos oss måste man alltid boka plats för sitt tält innan man kommer. Klicka nedan för mer information, men läs denna sida först!

NÄR DU ANLÄNDER

Om receptionen inte är öppen vid ankomst kan du som har bokat sätta upp ditt tält inom campingområdet. Hela området är i ytterkanterna markerat med rödmarkeringar på träd och stolpar. Titta noga så att du inte lägger dig utanför detta område. Anmäl din ankomst och betala vid första öppna receptionstid.

DIN TÄLTPLATS

Tälta inte närmare än 2 m från stigar och vägar. Håll minst 4 m till omkringliggande tält. Dina tillhörigheter, exempelvis bord, stolar etc. ska placeras i direkt anslutning till tältet så de inte hindar en annan möjlig tältplats.
Om presenning används som skydd för regn över ditt tält ska den vara grön. Presenningen får inte vara större än att den skyddar tältet mot regn.
Hängmatta (hengekøye) är inte ett alternativ för tält eller sovplats.

HUSDJUR

Vi måste tyvärr begränsa antal hundar på campingplatsen under högsäsong (v.27-v.31). Allt fler familjer skaffar sig hund och det har blivit ohållbart här på campingplatsen. Gäster som vistas här kortare tid än en vecka (sju nätter) får tyvärr lämna sin hund hemma. Ni som är här längre tid och har med er hund måste lägga er avsides och alltid ha hunden kopplad! Hunden bör vara tältvan och inte främmande för nya människor. Markera reglaget "Har du hund?" vid bokning om ni tänker ta med er hunden. Katter är inte tillåtna här.

LAGA MAT, GRILLA OCH BRANDFÖRESKRIFTER

  • SPRITKÖK ÄR INTE TILLÅTET PÅ TÄLTPLATSEN.
  • Ha alltid uppsikt över ert gasolkök vid användning.
  • Ha alltid vatten i beredskap vid ert tält samt grillplatserna.
  • Grillning med kol/briketter får endast ske vid våra grillplatser nere vid stranden. Vedeldning är inte tillåtet.
  • Engångsgrillar får endast användas vid grillplatserna.
  • Brandsläckarskåp med brandsläckare och brandfilt finns uppsatta på tallstammar inom campingområdet. Vid ankomst försäkra dig om var dom finns.

TÄLTPLATSENS DRAGKÄRROR

Dragkärror är endast avsedda för bagagetransport till och från båten som angör Vettnets brygga. Om du använt dragkärra vid ankomst – ställ tillbaka den vid receptionen snarast möjligt så att nästa gäst kan använda den. Vid avresa - ställ den på anvisad plats vid Vettnets brygga.

TÄNK PÅ LJUDNIVÅN

För stillhet och ro - tänk på ljudnivån, särskilt kvällstid och tidiga morgnar. Nattro mellan kl. 23.00-08.00. Bollspel och andra högljudda aktiviteter får inte pågå efter klockan 22.00. Här på campingen sätter vi mobilen på ljudlöst och använder hörlurar till radio, telefon etc.

TOALETTERNA

För allas trevnad ska föräldrar till små barn vara med vid toalettbesök. Tänk på att inte slänga något annat än toalettpapper i toaletterna.

DU BOR I ETT NATURRESERVAT OCH VID EN NATIONALPARK

Vi har alla ett ansvar att skydda den känsliga miljön i naturreservatet. Gräv inga gropar inom campingområdet. Det är naturligtvis förbjudet att såga eller spika i träden. Kasta inte skräp och cigarettfimpar i naturen. För att undvika alltför stort slitage hänvisas bollspel och liknande aktiviteter till strandremsan vid ”målburen” och väster om den.
Cykling är inte tillåtet inom området. Ställ cykeln vid receptionen.
Vill du veta mer om Kosteröarnas naturreservat klicka nedan.

AVRESEDAGEN

När ni lämnar tältplatsen – lämna inte kvar något efter er och plocka upp eventuellt skräp. Lägg nummerbrickan i brevlådan vid receptionen. Återlämnad bricka bekräftar att ni lämnat tältplatsen.

trivselregler för utskrift